Příjem dotace 1.D je ohrožen u 6 649 chovatelů, SZIF vyzývá chovatele k nápravě nedostatků

21.11.2020 19:23

Důležité!!! 

 

www.vcelarstvi.cz/aktuality/prijem-dotace-1-d-je-ohrozen-u-6-649-chovatelu-szif-vyzyva-chovatele-k-naprave-nedostatku/